Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

APAOMA, s. r. o.

44224958

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čapajevova 0/23, 08001 Prešov, Slovenská republika

07.07.2017

Nie je

14526

Oprávnená osoba

AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.

50598171

Popradská 0/64/A, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.01.2021

01.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021