Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14519

07.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2020 31.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.01.2018
06.07.2017

25.09.2020

26.09.2020