Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.

46897399

Spoločnosť s ručením obmedzeným

106, 02062 Horovce, Slovenská republika

07.07.2017

Nie je

14519

Oprávnená osoba

URBÁNI & Partners s.r.o.

36646181

Skuteckého 0/17, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2020

31.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020