Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14479

07.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.03.2020
Od 10.03.2020
Od 10.03.2020
Od 10.03.2020
Od 10.03.2020
Od 10.03.2020
Od 10.03.2020
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 07.07.2017 Ing. Milan Spodniak
Od 10.03.2020 Mgr. Péter Csúcz

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.07.2020 02.07.2020 iný dôvod
12.08.2019 09.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
06.02.2019 01.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.03.2020
06.07.2017

19.01.2021

19.01.2021