Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

37954571

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Námestie republiky 2373/15, 98401 Lučenec, Slovenská republika

07.07.2017

Nie je

14479

Oprávnená osoba

Ulianko & partners, s.r.o.

36856517

Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Milan Spodniak
Mgr. Péter Csúcz

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.08.2021

04.08.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021