Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14274

04.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.03.2020 03.03.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.03.2019 05.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2018 18.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.03.2019
03.07.2017

23.09.2020

24.09.2020