Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NFŠ, a. s.

50110055

Akciová spoločnosť

Sasinkova 5, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

04.07.2017

Nie je

14274

Oprávnená osoba

BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.

47876034

Lermontovova 16, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.03.2020

03.03.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020