Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14245

04.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.10.2019
04.07.2017 - 21.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.06.2020 29.06.2020 iný dôvod
14.01.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2019 14.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
16.01.2019 14.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
22.08.2018 17.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.10.2019
03.07.2017

24.11.2020

25.11.2020