Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NDF spol. s r.o.

36318663

Spoločnosť s ručením obmedzeným

SNP 1402/56, 91401 Trenčianska Teplá, Slovenská republika

04.07.2017

Nie je

14245

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.

52536891

Legionárska 7735/31B, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.06.2020

29.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021