Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14086

30.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 24.07.2021
27.05.2021 - 23.07.2021
27.05.2021 - 23.07.2021
13.11.2020 - 26.05.2021
15.01.2019 - 02.12.2019
15.01.2019 - 02.12.2019
15.01.2019 - 02.12.2019
27.03.2018 - 14.01.2019
14.11.2017 - 26.03.2018
30.06.2017 - 12.11.2020
30.06.2017 - 12.11.2020
30.06.2017 - 26.03.2018
30.06.2017 - 13.11.2017
30.06.2017 - 13.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.07.2022 30.06.2022 iný dôvod
25.01.2022 31.12.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
21.01.2021 20.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
05.08.2020 05.08.2020 iný dôvod
13.01.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
29.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
26.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.07.2021
26.05.2021
12.11.2020
02.12.2019
14.01.2019
26.03.2018
13.11.2017
29.06.2017

06.10.2022

07.10.2022