Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

31444873

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 1/a, 84356 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika

30.06.2017

Nie je

14086

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

35906464

Karadžičova 2, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2023

31.12.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023