Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13804

27.06.2017

13.08.2019

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
23.01.2019 - 13.08.2019
23.01.2019 - 13.08.2019
27.06.2017 - 13.08.2019
27.06.2017 - 13.08.2019
27.06.2017 - 22.01.2019
27.06.2017 - 22.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
13.05.2019 28.07.2020 14.08.2020 5PExre/3/2019

História dokumentov

Dátum
22.01.2019
26.06.2017

24.09.2021

25.09.2021