Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

WORLD EXCO s.r.o.

31371019

Spoločnosť s ručením obmedzeným

136, 03483 Bešeňová, Slovenská republika

27.06.2017

13.08.2019

dobrovoľný výmaz

13804

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.01.2018

31.12.2017

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021