Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13758

27.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.10.2020
Od 08.03.2018
08.03.2018 - 28.10.2020
27.06.2017 - 07.03.2018
27.06.2017 - 07.03.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.04.2021 15.04.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
27.02.2020 27.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.02.2019 06.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
08.03.2018 08.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.10.2020
07.03.2018
26.06.2017

17.04.2021

18.04.2021