Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RENERGIE Solárny park Jesenské s. r. o.

45267588

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

27.06.2017

Nie je

13758

Oprávnená osoba

Mgr. Petra Štrbová Marková

50396943

Muškátová 15B, 900 28 Zálesie (Okres Senec), Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2020

27.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021