Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13383

20.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.08.2020
Od 11.08.2020
Od 03.04.2019
Od 03.04.2019
Od 03.04.2019
03.04.2019 - 10.08.2020
03.04.2019 - 10.08.2020
20.06.2017 - 02.04.2019
20.06.2017 - 02.04.2019
20.06.2017 - 15.02.2019
20.06.2017 - 15.02.2019
20.06.2017 - 15.02.2019
20.06.2017 - 15.02.2019
20.06.2017 - 15.02.2019
20.06.2017 - 15.02.2019
20.06.2017 - 15.02.2019
20.06.2017 - 15.02.2019
20.06.2017 - 15.02.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.03.2020 18.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.01.2019 06.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
29.09.2018 24.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.08.2020
03.03.2020
18.06.2019
02.04.2019
15.02.2019
19.06.2017

24.11.2020

25.11.2020