Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Veolia Energia Levice, a.s.

35968486

Akciová spoločnosť

Einsteinova 25, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

20.06.2017

Nie je

13383

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

50567942

Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.03.2020

18.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021