Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13218

15.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.06.2017
Od 15.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.08.2020 27.08.2020 iný dôvod
21.02.2020 21.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.04.2020
13.12.2017
14.06.2017

24.11.2020

25.11.2020