Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Varianta Timber, s.r.o.

35957760

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Svätoplukovo námestie 1/b, 94901 Nitra, Slovenská republika

15.06.2017

Nie je

13218

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.08.2020

27.08.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021