Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13129

14.06.2017

13.10.2021

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
14.07.2018 - 13.10.2021
14.07.2018 - 08.01.2020
14.06.2017 - 13.07.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.02.2021 26.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 17.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
26.01.2018 24.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.01.2021
08.01.2020
26.08.2019
13.07.2018
13.06.2017

30.11.2021

30.11.2021