Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

P E R E X, a. s.

00 685 313

Akciová spoločnosť

Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

14.06.2017

13.10.2021

dobrovoľný výmaz

13129

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2021

26.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021