Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

P E R E X, a. s.

00 685 313

Akciová spoločnosť

Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

14.06.2017

Nie je

13129

Oprávnená osoba

VGD SLOVAKIA s. r. o.

36254339

Moskovská 13, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2019

17.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.01.2020

25.01.2020