Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13111

14.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.06.2017
Od 14.06.2017
Od 14.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.02.2020 27.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2019 22.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
07.03.2018 06.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.06.2017

25.09.2020

26.09.2020