Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Media and Digital Services a.s.

48238902

Akciová spoločnosť

Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

14.06.2017

Nie je

13111

Oprávnená osoba

ACRES spol. s r. o.

36861987

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.02.2020

27.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020