Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12927

07.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.02.2020 24.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2019 15.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2018 18.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.04.2020
06.06.2017

23.09.2020

24.09.2020