Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TI8IT, s.r.o.

36237361

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jeruzalemská 32/A, 91701 Trnava, Slovenská republika

07.06.2017

Nie je

12927

Oprávnená osoba

HARŠÁNY advokáti, s.r.o.

50481355

Hlavná 15/31, 91701 Trnava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2020

24.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020