Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12904

06.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.09.2018
Od 11.09.2018
06.06.2017 - 10.09.2018
06.06.2017 - 10.09.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.07.2020 23.07.2020 iný dôvod
28.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
07.03.2019 06.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
14.03.2018 14.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.10.2019
10.09.2018
05.06.2017

23.09.2020

24.09.2020