Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

I&C Energo a.s.

494 33 431

Akciová spoločnosť

Pražská 684/49, 674 01 Třebíč - Borovina, Česká republika

06.06.2017

Nie je

12904

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.07.2021

29.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021