Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

129

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.07.2019 24.07.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.12.2018 18.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
01.03.2018 28.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.11.2017
08.06.2017

25.09.2020

26.09.2020