Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.

36349631

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

129

Oprávnená osoba

JUDr.Juraj Klimčo a spol. s.r.o.

51123592

Smetanova 1655/7, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2020

17.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020