Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12851

03.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 28.10.2020 Ing. Ľubomír Tomík
Od 28.10.2020 Ing. Milan Horváth
Od 28.10.2020 Ing. Ivan Šramko
Od 28.10.2020 Ing. Jozef Tischler
Od 30.12.2020 JUDr. Jaroslav Ziga
12.03.2020 - 27.10.2020 Ing. Martin Suchánek
12.03.2020 - 27.10.2020 JUDr. Peter Hajduček
12.03.2020 - 27.10.2020 Doc. JUDr. Boris Balog PhD.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.07.2020 02.07.2020 iný dôvod
02.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.06.2019 28.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
28.06.2018 28.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku
13.12.2017 13.12.2017 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.12.2020
27.10.2020
31.07.2020
11.03.2020
02.06.2017

19.01.2021

19.01.2021