Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12851

03.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 12.03.2020 Ing. Martin Suchánek
Od 12.03.2020 JUDr. Peter Hajduček
Od 12.03.2020 Doc. JUDr. Boris Balog PhD.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.07.2020 02.07.2020 iný dôvod
02.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.06.2019 28.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
28.06.2018 28.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku
13.12.2017 13.12.2017 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
31.07.2020
11.03.2020
02.06.2017

05.08.2020

05.08.2020