Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12851

03.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.06.2019 28.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
28.06.2018 28.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku
13.12.2017 13.12.2017 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.06.2017

23.10.2019

23.10.2019