Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenské elektrárne, a.s.

35829052

Akciová spoločnosť

Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

03.06.2017

Nie je

12851

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Martin Suchánek
JUDr. Peter Hajduček
Doc. JUDr. Boris Balog PhD.

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.07.2020

02.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020