Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12751

01.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.07.2019
02.03.2019 - 15.07.2019
02.03.2019 - 15.07.2019
15.12.2017 - 01.03.2019
01.06.2017 - 14.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.07.2019
01.03.2019
14.12.2017
31.05.2017

19.01.2021

19.01.2021