Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MAVEL s.r.o.

31700357

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čárskeho 2, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

01.06.2017

Nie je

12751

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.02.2021

24.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021