Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12707

31.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.05.2017
Od 31.05.2017
Od 31.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.02.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2018 17.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.05.2017

25.09.2020

26.09.2020