Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ENSECO, a.s.

36 220 370

Akciová spoločnosť

Hollého 1499/10, 94901 Nitra, Slovenská republika

31.05.2017

Nie je

12707

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s. r. o.

36861227

Námestie Ľ. Štúra 2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

25.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021