Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12530

25.05.2017

14.09.2018

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
25.05.2017 - 14.09.2018
25.05.2017 - 14.09.2018
25.05.2017 - 14.09.2018
25.05.2017 - 14.09.2018
25.05.2017 - 14.09.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.02.2018 31.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.05.2017

07.02.2023

08.02.2023