Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Centrum pokročilých technológií Bratislava n.o. skrátený názov CEPTEM Bratislava n.o.

42166713

Nezisková organizácia

Martinská 56, 82105 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

25.05.2017

14.09.2018

dobrovoľný výmaz

12530

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2018

31.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020