Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12491

24.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.08.2020
Od 03.03.2020
13.02.2018 - 02.03.2020
Od 24.05.2017
Od 24.05.2017
24.05.2017 - 12.02.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.08.2021 17.08.2021 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
19.01.2021 08.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
21.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
14.02.2018 26.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.08.2021
05.08.2020
02.03.2020
12.02.2018
23.05.2017

24.09.2021

25.09.2021