Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Arthur D. Little s.r.o.

055 32 256

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Karolinská 650/1, 18600 Karlín, Praha 8, Česká republika

24.05.2017

Nie je

12491

Oprávnená osoba

bnt attorneys-at-law, s. r. o.

35886978

Cintorínska 7, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2021

08.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021