Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11918

04.05.2017

26.03.2019

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
04.05.2017 - 26.03.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
18.02.2019 03.02.2020 20.02.2020 5PExre/1/2019

História dokumentov

Dátum
03.05.2017

24.05.2024

25.05.2024