Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

REBOD SK, a.s.

36865940

Akciová spoločnosť

Hlavná 483/90, 90029 Nová Dedinka, Slovenská republika

04.05.2017

26.03.2019

dobrovoľný výmaz

11918

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2019

31.12.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.05.2024

25.05.2024