Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11829

27.04.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.06.2021 30.06.2021 iný dôvod
03.01.2021 02.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
19.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2018 30.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.01.2018 05.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.01.2019
26.04.2017

24.07.2021

25.07.2021