Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HENRYSO, s.r.o.

50687115

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika

27.04.2017

Nie je

11829

Oprávnená osoba

a Audit, s.r.o.

44828331

Ul. 29 Augusta 2B, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020