Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HENRYSO, s.r.o.

50687115

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika

27.04.2017

Nie je

11829

Oprávnená osoba

a Audit, s.r.o.

44828331

Ul. 29 Augusta 2B, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021