Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11659

20.04.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.05.2018
Od 20.04.2017
20.04.2017 - 24.05.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.02.2020 04.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.03.2019 28.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
07.03.2018 07.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.05.2018
19.04.2017

23.09.2020

24.09.2020