Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CADevelop, s.r.o.

50062191

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Palárikova 76, 02201 Čadca, Slovenská republika

20.04.2017

Nie je

11659

Oprávnená osoba

JUDr. Ivana Pivolusková

44782497

Súmračná 3260/19, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.02.2020

04.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021