Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11621

19.04.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.02.2020
Od 21.02.2020
Od 26.07.2017
Od 19.04.2017
19.04.2017 - 20.02.2020
19.04.2017 - 20.02.2020
19.04.2017 - 25.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.02.2021 22.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2019 16.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 04.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.02.2020
25.07.2017
18.04.2017

24.07.2021

25.07.2021