Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BRUSH SEM s.r.o.

25745735

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Edvarda Beneše 564/39, 301 00 Plzeň - Doudlevce, Česká republika

19.04.2017

Nie je

11621

Oprávnená osoba

BBH advokátska kancelária, s.r.o.

36713066

Suché Mýto 1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.01.2019

16.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021