Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11566

11.04.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.08.2020 05.08.2020 iný dôvod
21.02.2020 21.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 04.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.06.2020
05.12.2017
10.04.2017

24.11.2020

25.11.2020