Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Peter Šnek s.r.o.

48298239

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hronská 420/59, 97646 Valaská, Slovenská republika

11.04.2017

Nie je

11566

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.08.2020

05.08.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021