Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11455

30.03.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.03.2017
Od 30.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.06.2021 30.06.2021 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
07.01.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.07.2020 01.07.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2018 02.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku
29.09.2017 15.09.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.03.2017

30.11.2021

30.11.2021